Chiro Stam

Chiro Stam

Als je't mij vraagt?! Chiro!

Stamblad

Download het Stamblad.

Het Stamblad is de naam van ons tweemaandelijks boekje dat ieder lid gratis ontvangt. In het Stamblad vind je iedere keer weer de maandprogramma's van elke afdeling, nuttige info, oproepen voor ouders en medewerkers, evenals een kalender van belangrijke activiteiten.

Je krijgt het Stamblad gewoon op zondag mee naar huis.
Diegenen die er die dag niet bij konden zijn, krijgen dat de volgende Chirozondag.

Trooper

Trooper

Steun-24/09/22

Via Trooper kan je ons steunen...